* המבצע חל על כל מדריכי הטיולים והמפות באתר העולם למעט ספרים בתקופת ההגנה.
נשמע טוב. איך מזמינים? לא תודה. יש עוד הפתעות?