תנאי הפתעה עולמית
  1. מסמך זה מכיל את תנאי השימוש של "הפתעה עולמית" ("תנאי השימוש"). לחיצה על כפתור "הזמן" או "הרשם", כאשר סימן ✓ מסומן ליד המשפט "אני מסכים/מה לתנאי השימוש של הפתעה עולמית" מהווה הסכמתך לתנאי השימוש. אם אינך מסכים/מה לתנאי השימוש, אנא אל תלחץ/י על כפתור "הזמן" או "הרשם".
  2. במסגרת "הפתעה עולמית" יוצעו לך מפעם לפעם עסקאות איתנו ("העולם") ו/או עם צדדים שלישיים ("ספקים").
  3. אנו לא נהווה צד לעסקאות שיתבצעו, אם יתבצעו, בינך לבין ספקים, ולא נהיה אחראים לכל פגיעה ו/או נזק שייגרמו לך בשל התקשרות עם ספקים. עליך לערוך כל בדיקה הנראית לך לפני ביצוע התקשרות שכזו.
  4. עסקאות שיוצעו במסגרת "הפתעה עולמית" יכול שיהיו מוגבלות בזמן ו/או במלאי ו/או מכל סיבה אחרת. אנו נוכל להפסיק ללא הודעה מוקדמת כל עסקה מוצעת ו/או את מבצע "הפתעה עולמית" כולו.
  5. לעתים, כדי להנות מ"הפתעה עולמית", תתבקש/י למסור פרטים אישיים כגון מספר טלפון, יעד ומועד נסיעה וכדומה, שיאפשרו לנו ו/או לספקים להתאים לך את העסקה המוצעת וכן ליצור עמך קשר למימושה. פרטים אלה ימסרו על ידינו על פי הצורך לספקים ולא נוכל להיות אחראים לשמירה על פרטיותך בנוגע לפרטים שיועברו לספקים. קרא/י עוד על מדיניות הפרטיות שלנו.
  6. כתובת הדואר האלקטרוני שתועבר לידינו בעת הלחיצה על כפתור "הפתיעו אותי" או "הרשם" תשמש אותנו בלבד. בהסכמתך לתנאי השימוש את/ה מביע/ה הסכמתך המפורשת מראש לקבלה מאיתנו מסרים בעלי אופי מסחרי באמצעות דואר אלקטרוני. לכל מסר כזה יצורף קישור שיאפשר הסרה של שמך מרשימות התפוצה שלנו והפסקת קבלה של מסרים כאמור.
  7. אנו נהיה רשאים לשנות את תנאי השימוש ללא הודעה מוקדמת. בכל עת ניתן יהיה לעיין בגרסה עדכנית של תנאי השימוש באתר "העולם".
  8. אנו לא נישא באחריות בשל חשיפת פרטים שנמסרו לנו במקרה של חדירה למערכות המחשב שלנו.
  9. על תנאי השימוש יחולו דיני מדינת ישראל. כל מחלוקת בינך לבינינו בקשר לתנאי השימוש תהיה נתונה לסמכות השיפוט הבלעדית של בית המשפט המוסמך במחוז תל אביב בישראל.
  10. "העולם" הוא סימן מסחרי של "שטיינהרט שרב מוציאים לאור בע"מ". בכל מקום בו מופיע בתנאי השימוש "העולם", יש לקראם כאילו נאמר "שטיינהרט שרב מוציאים לאור בע"מ".
חזרה לעמוד הקודם